• Norges Livredningsselskap

Sammen for svømmeopplæringVestfold Krets av Norges Livredningsselskap og Stokke Kommune har i mange år samarbeidet for en god svømmeopplæring.

VESTFOLD (Livredderen): Samarbeidet har gått ut på å holde kurs både for elever fra 5. - 10. klasse og for fremmedspråklige, som av religiøse eller kulturelle årsaker ikke har fått et naturlig forhold til svømming og opphold i vann.

Svømme- og selvbergingskursene er godt mottatt, og de fleste deltagerne viser sterk forbedring gjennom kurset, hvor de gradvis blir mer trygge og viser glede når de er i og ved vann.

Livsviktig svømmeopplæring

I Stokke Kommunes kursbeskrivelse heter det at: Å kunne svømme er livsviktig og derfor noe barn nå skal lære på skolen. Av ulike grunner er det likevel noen barn og unge i Stokke som ikke kan svømme. I tillegg til økt fare for drukning, fratas de som ikke kan svømme muligheten til å delta i lek og aktivitet i vann. Stokke har kystlinje, mange flotte bademuligheter og nytt flott stupetårn. Dette er noe alle barn og ungdommer i Stokke må kunne benytte, og da må de også kunne svømme.

Innvandrerkvinner prioriteres

Det samme gjelder også for fremmedspråklige innvandrere som ikke kan svømme. Det å kunne svømme betyr økt sikkerhet når man ferdes på og ved vann, og gir mulighet til å delta i lek, trening og annen aktivitet i vann. Å kunne svømme er også viktig for å kunne lære egne barn å svømme og for å kunne være med barna på stranda, i svømmehallen og i båt på en trygg måte. Nasjonale undersøkelser viser at mange barn og unge ikke kan svømme tilfredsstillende målt opp mot kravene i Kunnskaps-løftet. Kommunens undersøkelser viser at dette også er tilfelle i Stokke. Som en del av arbeidet med «Trygge Lokalsamfunn», har kommunen også valgt å tilby gratis svømmekurs til innvandrerkvinner som ikke kan svømme.

Kursene blir arrangert i samarbeid med Vestfold Krets av Norges Livredningsselskap og tilbakemeldingene er sterkt positive. Det holdes kurs hver vår og høst.


40 views0 comments

Recent Posts

See All

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle