top of page
  • Forfatterens bildeNorges Livredningsselskap

Sammen for svømmeopplæringVestfold Krets av Norges Livredningsselskap og Stokke Kommune har i mange år samarbeidet for en god svømmeopplæring.

VESTFOLD (Livredderen): Samarbeidet har gått ut på å holde kurs både for elever fra 5. - 10. klasse og for fremmedspråklige, som av religiøse eller kulturelle årsaker ikke har fått et naturlig forhold til svømming og opphold i vann.

Svømme- og selvbergingskursene er godt mottatt, og de fleste deltagerne viser sterk forbedring gjennom kurset, hvor de gradvis blir mer trygge og viser glede når de er i og ved vann.

Livsviktig svømmeopplæring

I Stokke Kommunes kursbeskrivelse heter det at: Å kunne svømme er livsviktig og derfor noe barn nå skal lære på skolen. Av ulike grunner er det likevel noen barn og unge i Stokke som ikke kan svømme. I tillegg til økt fare for drukning, fratas de som ikke kan svømme muligheten til å delta i lek og aktivitet i vann. Stokke har kystlinje, mange flotte bademuligheter og nytt flott stupetårn. Dette er noe alle barn og ungdommer i Stokke må kunne benytte, og da må de også kunne svømme.

Innvandrerkvinner prioriteres

Det samme gjelder også for fremmedspråklige innvandrere som ikke kan svømme. Det å kunne svømme betyr økt sikkerhet når man ferdes på og ved vann, og gir mulighet til å delta i lek, trening og annen aktivitet i vann. Å kunne svømme er også viktig for å kunne lære egne barn å svømme og for å kunne være med barna på stranda, i svømmehallen og i båt på en trygg måte. Nasjonale undersøkelser viser at mange barn og unge ikke kan svømme tilfredsstillende målt opp mot kravene i Kunnskaps-løftet. Kommunens undersøkelser viser at dette også er tilfelle i Stokke. Som en del av arbeidet med «Trygge Lokalsamfunn», har kommunen også valgt å tilby gratis svømmekurs til innvandrerkvinner som ikke kan svømme.

Kursene blir arrangert i samarbeid med Vestfold Krets av Norges Livredningsselskap og tilbakemeldingene er sterkt positive. Det holdes kurs hver vår og høst.


58 visninger0 kommentarer
bottom of page