Pedagogikk – trygghet i vann

Gjennom våre kurs har vi fokus på pedagogikk og at utvikling skjer i samspill med elevene.  Vi utdanner instruktører som har fokus på flere pedagogiske retninger.

Pedagogikk – trygghet i vann

I våre kurs har vi fokus på pedagogikk, og at utvikling skjer i samspill med elevene. Våre utdannede instruktører har kompetanse i flere ulike pedagogiske retninger.
 

Fokuset ligger på å gi elevene god tid til å oppleve trygghet i vann, skape gode læringsmiljøer som innbyr til aktiviteter og til egen utforsking av vannets egenskaper. Siden vannet reagerer på elevenes bevegelser utgjør vannet en instruktør i seg selv. Å kjenne, og samhandle med vannet er en forutsetning for å bli en habil svømmer. En instruktør/lærer som vektlegger flere pedagogiske retninger vil bidra til at elevene ser sine egne muligheter og begrensinger knyttet til det gitte miljøet. De vil kunne oppfatte hvordan varierende forhold stiller forskjellige krav til dem selv og vil lære hvordan de skal takle disse. 

 

Alle disse elementene er vektlegges i våre instruktørutdanninger. Tilpasning av miljø og utvikling på elevenes egne premisser er et grunnleggende utgangspunkt.