top of page

Barn og unge i Norges Livredningsselskap

Barn og unge i Norges Livredningsselskap

Barn og unge i NLS er vårt viktigste satsningsområde. Det drukningsforebyggende arbeidet engasjerer frivillige over hele landet.

Forhindre drukning

Barn og unge har vært et satsingsområde for det drukningsforebyggende arbeidet i mange år og på mange områder. Svømming og selvberging for barn og unge er et av våre viktigste drukningsforebyggende tiltak. Når barnet har kompetanse om hvordan takle vann i natur og selvberging, er de modne for å redde andre.

 

Ferdighetsmerker
Vi vet at de fleste som drukner er beregnet som svømmedyktig. Svømming i seg selv er ikke nok til at man er i stand til å redde seg selv. Derfor bør det i forkant av svømmeopplæringen, og parallelt med den, læres selvbergingsferdigheter. Merkene til NLS er bygget opp rundt sentrale nivåer i opplæringen av selvberging.

 

Hensikten med merkene er å synliggjøre vårt tidlige fokus på selvberging og livredning. Slik skapes det et godt grunnlag for videre utvikling mot gode svømmeteknikker og livredningsferdigheter.

 

Krets og klubbvirksomhet

Barn og unge som i dag starter på svømmekurs starter ofte på kurs i en klubb eller krets. Klubbene/kretsene er igjen medlem av NLS. Er du medlem av en klubb så er du medlem av NLS også. 

Det har i dag blitt like viktig å fokusere på selvberging i tillegg til å lære seg å svømme. Slik er vi med på å forhindre drukning, gjennom svømmeopplæring og opplæring i selvberging. 
Klubbene utviklet seg fordi at barn og ungdom ønsket å trene på selvberging og, som en forlengelse av dette, livredning.


Livredning som aktivitet inkluderer andre kunnskaper enn kun svømming. Den krever samhandling og kommunikasjon, en sosial aktivitet midt opp i alvoret. Barn og unge som i dag går i en krets/klubb på livredning sier at de ønsker å fortsette på grunn av at det er en variert og sosial aktivitet. Det langsiktige målet for kretser og klubber er at barn og unge etterhvert sikter seg mot livredning i konkurranseform og som utøvende strandlivreddere. 

 

Barne- og ungdomskomiteen

Arbeidets formål er å styrke tilbudet til barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og å ivareta barn og unges interesser i NLS. Les mer om BU-komiteen her.

Medlemsbladet Livredderen

Livredderen er vårt medlemsblad. Her trykker vi innhold om aktiviteter i Norges Livredningsselskap og spesielt om aktiviteter som inkluderer våre kretser, klubber og deres yngre medlemmer. I Livredderen vil leseren finne faglige artikler innenfor rammene selvberging, livredning, svømming og førstehjelp.

Her kan du lese om hvorfor barn og unge er vårt viktigste satsningsområde.

bottom of page