Barn og unge i Norges Livredningsselskap

Barn og unge i Norges Livredningsselskap

Barn og unge i NLS er vårt viktigste satsningsområde. Det drukningsforebyggende arbeidet engasjerer frivillige over hele landet.

Forhindre drukning

Barn og unge har vært et satsingsområde for det drukningsforebyggende arbeidet i mange år og på mange områder. Svømming og selvberging for barn og unge er et av våre viktigste drukningsforebyggende tiltak. Når barnet har kompetanse om hvordan takle vann i natur og selvberging, er de modne for å redde andre.

 

Ferdighetsmerker
Vi vet at de fleste som drukner er beregnet som svømmedyktig. Svømming i seg selv er ikke nok til at man er i stand til å redde seg selv. Derfor bør det i forkant av svømmeopplæringen, og parallelt med den, læres selvbergingsferdigheter. Merkene til NLS er bygget opp rundt sentrale nivåer i opplæringen av selvberging.

 

Hensikten med merkene er å synliggjøre vårt tidlige fokus på selvberging og livredning. Slik skapes det et godt grunnlag for videre utvikling mot gode svømmeteknikker og livredningsferdigheter.

 

Krets og klubbvirksomhet

Barn og unge som i dag starter på svømmekurs starter ofte på kurs i en klubb eller krets. Klubbene/kretsene er igjen medlem av NLS. Er du medlem av en klubb så er du medlem av NLS også. 

Det har i dag blitt like viktig å fokusere på selvberging i tillegg til å lære seg å svømme. Slik er vi med på å forhindre drukning, gjennom svømmeopplæring og opplæring i selvberging. 
Klubbene utviklet seg fordi at barn og ungdom ønsket å trene på selvberging og, som en forlengelse av dette, livredning.


Livredning som aktivitet inkluderer andre kunnskaper enn kun svømming. Den krever samhandling og kommunikasjon, en sosial aktivitet midt opp i alvoret. Barn og unge som i dag går i en krets/klubb på livredning sier at de ønsker å fortsette på grunn av at det er en variert og sosial aktivitet. Det langsiktige målet for kretser og klubber er at barn og unge etterhvert sikter seg mot livredning i konkurranseform og som utøvende strandlivreddere. 

 

Barne- og ungdomskomiteen

Arbeidets formål er å styrke tilbudet til barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og å ivareta barn og unges interesser i NLS. Les mer om BU-komiteen her.

Medlemsbladet Livredderen

Livredderen er vårt medlemsblad. Her trykker vi innhold om aktiviteter i Norges Livredningsselskap og spesielt om aktiviteter som inkluderer våre kretser, klubber og deres yngre medlemmer. I Livredderen vil leseren finne faglige artikler innenfor rammene selvberging, livredning, svømming og førstehjelp.

Her kan du lese om hvorfor barn og unge er vårt viktigste satsningsområde.

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle