top of page

Kunnskap om livredning og prosedyrene i en livredningsaksjon kan bety forskjellen på liv eller død. Vi tilbyr tre kurs i kategorien «Selvberging og svømming» gjennom våre klubber og kretser

Livredning og svømming for barn og unge

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Kunnskap om livredning og prosedyrene i en livredningsaksjon kan bety forskjellen på liv eller død. Har man først lært å redde seg selv, og å svømme lengre distanser er det naturlig og forventet at man må hjelpe andre som kommer i vanskeligheter.
 

Beskrivelse
Det å trene i vann er morsomt og innebærer lagarbeid. Livredning som konkurranseform benyttes for å motivere barn og ungdom til å lære seg gode tekniske ferdigheter, fart og styrke og ikke minst hvordan planlegge og gjennomføre en livredningsaksjon.
 

Mål
Innholdet i livredning og selvbergingstreningen er variert. Det kreves en kompetanse hvor rask handling og teamwork blir grunnleggende ferdigheter. Det opparbeides også kompetanse om hvordan tilpasse seg nye utfordringer og uventete situasjoner i det daglige liv. I tillegg til det konkrete helseaspektet ved treningen blir en også trent i å ta raske avgjørelser, samtidig som man opparbeider gode relasjoner til de man trener sammen med.
 

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med din lokale klubb eller krets: Se oversikt Klubber og kretser 

Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på nls.post@livredning.no

Livredning og svømming for barn og unge
bottom of page