top of page

Kurset «Vanntilvenning» inkluderer tilvenning til vannet ute i naturen, så vel som innendørs. Vanntilvenning er en prosess som kan starte i badekaret i et trygt miljø. 

Vanntilvenning

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Kurset «Vanntilvenning» inkluderer tilvenning til vannet ute i naturen, så vel som innendørs. Vanntilvenning er en prosess som kan starte i badekaret i et trygt miljø. Man trenger tid til å venne seg til vannet, og hvordan det påvirke kroppen. I bassenget møter man kaldere og dypere vann. Disse aktivitetene er også en del av selvberging der man venner seg til det våte element. 

Prosessen er ikke sluttført før har kjent på vannet ute. Bunnforhold, temperatur og rytmen i vannet (bølger og strømninger) utgjør nye utfordringer. Det er dette miljøet man må bli kjent med før man kan si at man er tilvent vannet.


Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med din lokale klubb eller krets: Se oversikt Klubber og kretser 

 

Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på nls.post@livredning.no

Vanntilvenning
bottom of page