Det å lære å berge seg selv, og å kunne svømme er livsviktige ferdigheter. 
 

Selvberging

Det å lære å berge seg selv, og å kunne svømme er livsviktige ferdigheter. Mange av oss forbinder drukning med dårlige svømmeferdigheter. Dette er et paradoks når internasjonal forskning viser at mange av de som drukner ser på seg selv som gode svømmere. 
 

De som mener å kunne svømme godt havner oftere i situasjoner der de kan få bruk for gode selvbergings- og svømmeferdigheter. Eksempelvis ved bruk av fritidsbåt, seilbrett, kano eller som gjennomfører sin daglige svømmetur utendørs
i løpet av sommeren. Man er utendørs, overvurderer sin egen fysiske kapasitet og har ikke nok kjennskap til hvordan naturens krefter påvirker egen kropp. Om det oppstår en uventet situasjon er det viktig å ha lært seg selvbergingsteknikker. 

 

Selvbergingsteknikker gjør at også svake svømmere kan bli i stand til å redde seg selv. Derfor er det blant våre klubber og kretser vanlig å implementere selvberging som en del av svømmekurset. Sjekk derfor før du skal starte på svømmekurs at selvberging er inkludert i pensum. 
 

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med din lokale klubb eller krets: Se oversikt Klubber og kretser 

 

Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på nls.post@livredning.no

Selvberging

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle