Barne- og ungdomskomitéen (BU)

BU har som formål å styrke tilbudet til Barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og ivareta barn og unges interesser i selskapet.

Barn- og ungdomskomitéen (BU)

Dette er en komité bestående av ungdomsrepresentanter fra klubber og kretser. Representantene danner et styre med leder og nestleder som driftes som en komité.

BU har som formål å styrke tilbudet til Barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og ivareta barn og unges interesser i selskapet.

Visjon for komiteen
Inspirere og motivere for å gjøre miljøet blant barn og ungdom i Norges Livredningsselskap bedre.
 

Arbeidsmål

  • Engasjere barn og unge i livredning inne og ute.

  • Danne et sosialt fellesskap på tvers av kretser og klubber som ikke fokuserer bare på sporten.

  • Spre informasjon om selvberging som er et viktig verktøy for alle barn og ungdom.

  • Rekruttere barn og ungdom til livredningssaken.

  • Samarbeide med andre internasjonalt om ungdomsarbeid

  • Utvikle et fellesskap -NLS barn og ungdom - BU danner styret og har hovedansvaret for frivillig arbeid rettet mot barn og unge i organisasjonen.

BU-Leder

Anna-Martine Bye Tosterud

E-post: bu@livredning.no

Mobil:976 72 139
 

BU-koordinator
Trude Aastad
E-post: web@livredning.no
Mobil: 905 32 026


Dersom noen ønsker å kontakte BU med forslag til saker de burde ta tak i som retter seg mot barn og ungdom er det bare å kontakte oss på bu@livredning.no

Vi i BU hjelper dere som ønsker å arrangere livredningssamlinger for barn og unge. Ta kontakt så hjelper vi dere å arrangere!

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle