top of page

Barne- og ungdomskomitéen (BU)

BU har som formål å styrke tilbudet til Barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og ivareta barn og unges interesser i selskapet.

Barn- og ungdomskomitéen (BU)

Dette er en komité bestående av ungdomsrepresentanter fra klubber og kretser. Representantene danner et styre med leder og nestleder som driftes som en komité.

BU har som formål å styrke tilbudet til Barn og ungdom i Norge innenfor selskapets virksomhetsområde, og ivareta barn og unges interesser i selskapet.

Visjon for komiteen
Inspirere og motivere for å gjøre miljøet blant barn og ungdom i Norges Livredningsselskap bedre.

 

Arbeidsmål

  • Engasjere barn og unge i livredning inne og ute.

  • Danne et sosialt fellesskap på tvers av kretser og klubber som ikke fokuserer bare på sporten.

  • Spre informasjon om selvberging som er et viktig verktøy for alle barn og ungdom.

  • Rekruttere barn og ungdom til livredningssaken.

  • Samarbeide med andre internasjonalt om ungdomsarbeid

  • Utvikle et fellesskap -NLS barn og ungdom - BU danner styret og har hovedansvaret for frivillig arbeid rettet mot barn og unge i organisasjonen.

BU-Leder

Matias Braaten Kildal

E-post: bu@livredning.no

Mobil: 980 33 362
 

BU-koordinator
Maja Hogseth
E-post: maja@livredning.no
Mobil: 951 66 512


Dersom noen ønsker å kontakte BU med forslag til saker de burde ta tak i som retter seg mot barn og ungdom er det bare å kontakte oss på bu@livredning.no

Vi i BU hjelper dere som ønsker å arrangere livredningssamlinger for barn og unge. Ta kontakt så hjelper vi dere å arrangere!

bottom of page