top of page

NLS-instruktør:

Avansert førstehjelp, nivå 3

Dette kurset gis på forespørsel og er for deg som ønsker å undervise i avansert førstehjelp. På dette nivået skal man ha mer omfattende kunnskap om både utførsel av førstehjelp og prioritering på skadestedet når det er flere skadede. Kurset består av både praktisk øving og klasseromsundervisning. Praksis hos erfaren instruktør og evaluering av praksisen er også endel av instruktørutdanningen.
 

Opptakskrav

For å kunne delta på dette kurset og bli godkjent som instruktør, må du allerede være «NLS-instruktør i Livreddende førstehjelp» og «NLS-instruktør i Generell førstehjelp». Du må i tillegg ha deltatt og bestått NLS-brukerkurs i Livreddende, Generell og Avansert førstehjelp eller tilsvarende kurs.

Målsetting

Etter endt kurs skal du få kunnskapen til å kunne holde kurset «NLS-instruktør: Avansert førstehjelp». Du skal kunne lære kursdeltagere nok førstehjelp til at de får en bedre forståelse av kroppen som helhet, slik at de dermed kan utøve førstehjelp på et mer avansert nivå.
 

Utdanningen gis på forespørsel.

 

For spørsmål om utdanningen, ta kontakt med Linda Melander på e-post: linda.melander@livredning.no eller telefon: 913 61 439.

NLS-instruktør: Avansert førstehjelp, nivå 3
bottom of page