På dette nivået skal man ha mer omfattende kunnskap om både utførsel av førstehjelp og prioritering på skadestedet av flere skadede. 

Førstehjelp nivå 3, Avansert

Her kan du lese om kurset du har valgt.

På dette nivået skal man ha mer omfattende kunnskap om både utførsel av førstehjelp og prioritering på skadestedet av flere skadede. Kurset holder et høyt nivå, og i vår instruktørutdanning er dette en del av utdanningen for å bli Strandlivredder. Klubber og kretser kjører dette kurset etter ønske hvor de tilpasser førstehjelpen til deres behov.  
 

Opptakskrav

Deltatt og bestått «Førstehjelp nivå 2, Generell» eller tilsvarende, i løpet av de siste 6 måneder. 

Målsetting

Kunnskap om å bruke ABCDE som vurderingsmetode. Man får en bedre forståelse av kroppen som helhet og kan dermed utøve førstehjelp på et mer avansert nivå. Kommunikasjon og samhandling med andre, både på stedet og med andre instanser blir vektlagt.
 

Dette kurset er for de som:

  • har ansvar for en større grupper mennesker for eksempel på en strand

  • har ansvar for gjennomføring av et utendørs arrangement som et livredningsmesterskap eller «Open Water».
     

Varighet

Kurset er på ca. 24 timer
 

Kursbevis

Diplom

 

Er dette noe for deg? 

Ta kontakt med din lokale klubb eller krets: Se oversikt Klubber og kretser 

 

Har du flere spørsmål ta kontakt med Hovedkontoret på: nls.post@livredning.no

Førstehjelp nivå 3, Avansert

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle