Dette er videregående kurs rettet mot badevakter med ansvar for hall, eller leder et team i svømme-anlegg. Det juridiske rundt HMS, organisering og vakthold er vektlagt på dette kurset.
 

Opptakskrav

 • Minimums alder 18 år.

 • Ha gjennomgått badevakt grunnkurs eller tilsvarende.
   

Kursets innhold

 • Kunne oppfatte potensielle farer.

 • Kunne vurdere det til enhver tid gjeldene tilsynsbehovet

 • Kunne håndtere publikum med tanke på å ivareta både sikkerhet og trivsel

 • Kjenne til sykdommer og tilstander som kan utgjøre en potensiell fare i bassenget, og hvordan handle før dette utgjør en ytterligere fare.

 • Kunne utføre førstehjelp i henhold til European Qualifying Framework nivå 3.

 • Se betydningen av regelmessige øvelser og trening.
   

Kursmateriell

 • Rammeplan

 • Livredning grunnbok

 • Sikkerhet i bade- og svømmeanlegg

 • Selvberging. Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming og dykking.

 • Skjemaer HMS

 • Kursbevis

 • Kompetansebevis


Pris: kr. 3.675
Veiledende ved 10 personer.

 

Er dette noe for deg?
Kontakt en instruktør her: Badevaktinstruktører

Har du flere spørsmål ta kontakt med hovedkontoret på: nls.post@livredning.no

Badevakt tilsyn og sikkerhet

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Dette er videregående kurs rettet mot badevakter med ansvar for hall, eller leder et team i svømme-anlegg. Det juridiske rundt HMS, organisering og vakthold er vektlagt på dette kurset.

Badevakt tilsyn og sikkerhet

Kontakt oss

Norges Livredningsselskap

Postadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Besøksadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo

Telefon: +47 67 91 86 00

E-post: nls.post@livredning.no

Org. nr.: 955 627 458

Kontonummer: 3460 07 50323 (merkes støtte)

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle