Dette er videregående kurs rettet mot badevakter med ansvar for hall, eller leder et team i svømme-anlegg. Det juridiske rundt HMS, organisering og vakthold er vektlagt på dette kurset.

Badevakt tilsyn og sikkerhet

Her kan du lese om kurset du har valgt.

Dette er videregående kurs rettet mot badevakter med ansvar for hall, eller leder et team i svømme-anlegg. Det juridiske rundt HMS, organisering og vakthold er vektlagt på dette kurset.
 

Opptakskrav

 • Minimums alder 18 år.

 • Ha gjennomgått badevakt grunnkurs eller tilsvarende.
   

Kursets innhold

 • Kunne oppfatte potensielle farer.

 • Kunne vurdere det til enhver tid gjeldene tilsynsbehovet

 • Kunne håndtere publikum med tanke på å ivareta både sikkerhet og trivsel

 • Kjenne til sykdommer og tilstander som kan utgjøre en potensiell fare i bassenget, og hvordan handle før dette utgjør en ytterligere fare.

 • Kunne utføre førstehjelp i henhold til European Qualifying Framework nivå 3.

 • Se betydningen av regelmessige øvelser og trening.
   

Kursmateriell

 • Rammeplan

 • Livredning grunnbok

 • Sikkerhet i bade- og svømmeanlegg

 • Selvberging. Vanntilvenning, livredningsforberedende svømming og dykking.

 • Skjemaer HMS

 • Kursbevis

 • Kompetansebevis


Pris: kr. 3.675
Veiledende ved 10 personer.

 

Er dette noe for deg?
Kontakt en instruktør her: Badevaktinstruktører

Har du flere spørsmål ta kontakt med hovedkontoret på: nls.post@livredning.no

Badevakt tilsyn og sikkerhet